grįžti

Garantuotas tradicinis gaminys

Saugoma nuoroda „Garantuotas tradicinis gaminys“ ar jos ženklas parodo, jog tai ES lygiu pripažintas tradicinis gaminys, kurio ypatybės išskiria jį iš panašių produktų grupės ir kurio pavadinimas yra tradiciškai naudojamas arba nurodo tradicinį pobūdį, o jo gamybos procesas bei atitiktis specialiesiems reikalavimams kontroliuojama nepriklausomos institucijos. Tradicinis pobūdis sąlygojamas žmonių gebėjimo gaminti produktą iš tradicinių žaliavų tradiciniu iš kartos į kartą perduodamu, ne mažiau kaip 30 metų nepakitusiu būdu. Garantuotų tradicinių gaminių pavadinimai registruojami Garantuotų tradicinių gaminių registre.

Daugiau informacijos rasite ES oficialioje svetainėje.

Ūkio informacija su sertifikatu randama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos svetainėje.